Project: Renovatie102 Woningen Arnhem

Renovatie 102 woningen Arnhem

Renovatie van 102 woningen Arnhem, o.a. Slaakweg

De toegepaste ventilatieroosters zijn de FlexAir EPC