Prijsverhoging 1 januari 2022

Prijsverhoging Renson per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zal onze fabrikant Renson een prijsverhoging doorvoeren.

Het is algemeen bekend dat sterke variaties in de vraag naar producten tijdens en na de Covid crisis, de globale toevoerketen van grondstoffen hebben verstoord met ook prijsschommelingen van o.a. grondstoffen, energie, elektronische onderdelen, transport, … tot gevolg.

Derhalve zijn wij, als VTG, genoodzaakt de volgende prijsaanpassingen aan u door te voeren:

 1. Vanaf 1 januari 2022 wordt de prijsstijging van 5%, die tijdelijk werd doorgevoerd sinds september 2021, vast opgenomen in onze bruto prijslijsten.
 2. Om de prijsstijgingen te reflecteren die zich voordeden sinds september 2021, is Renson genoodzaakt om daarnaast een bijkomende correctie door te voeren onder de vorm van een bruto prijstoeslag.
  Wij als VTG zijn genoodzaakt deze prijstoeslag ook aan u door te berekenen.
  Gezien het dynamisch karakter van de toeleveringsmarkt, behoudt Renson zich het recht deze toeslag te wijzigen als de marktsituatie zich daartoe dwingt.

Deze bruto prijstoeslag gaat in op 1 januari 2022 en varieert, in functie van de gebruikte grondstoffen, per productgroep als volgt:

  • Raamventilatie              + 6%
  • Muurroosters                 + 7%
  • Screens (incl. Fixvent) + 6%

Prijsverhoging 1 september 2021

Prijsverhoging Renson per 1 september 2021

Onderstaand bericht hebben wij ontvangen van onze leverancier Renson.
Wij als VTG zijn genoodzaakt onderstaande over te nemen en zullen dus vanaf 1 september 2021 de extra toeslag doorberekenen aan u.

Waregem, 20 juli 2021

Onderwerp: Aanpassing van onze verkoopprijzen vanaf 1 september 2021

Bij de prijsaanpassing vanaf 1 juli 2021 is rekening gehouden met kostenstijgingen van grondstoffen, accessoires, energie en transport van de voorbije maanden.

De markt is echter de voorbije weken opnieuw zodanig geëvolueerd dat dit zijn impact heeft op ons volledig productassortiment.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt om een tijdelijke prijstoeslag op de materialen toe te passen en dit vanaf 1 september 2021.
Gezien de tijdelijke aard zal de geldigheid van de offertes ook ingeperkt worden en dit van 60 dagen naar 30 dagen vanaf 1 augustus 2021.

Concreet betekend dit voor u het volgende :

 • Vanaf 1 augustus 2021 zullen offertes 30 dagen geldig zijn i.p.v. 60 dagen.
 • Vanaf 1 september 2021 zal een tijdelijke prijstoeslag doorgerekend worden van +5% op al onze producten om de instabiliteit in de markt op te vangen.

Er komt dus geen structurele prijsaanpassing.
Dit betekent ook dat er geen nieuwe prijslijsten komen, maar dat wij op offertes en bestellingen deze toeslag zullen doorrekenen in de brutoprijs.

In de komende periode blijven wij de marktsituatie op de voet volgen.

Wij behouden ons het recht deze toeslag te wijzigen als de grondstofprijzen ons daartoe dwingen.

Prijsverhoging 1 juli 2021

Prijsverhoging Renson per 1 juli 2021 Update

Wij brachten u al op de hoogte van de prijsstijging die wij genoodzaakt zijn door te voeren t.g.v. de exponentieel toegenomen prijzen van de grondstoffen. Wij hielden eraan u tijdig van deze wijzigingen op de hoogte te brengen.

In tussentijd is de instabiliteit in de grondstofprijzen echter hoger dan Renson had ingeschat.
Zij zien zich dan ook genoodzaakt om de aangekondigde prijsaanpassingen te herzien voor sommige productgroepen.

Voor offertes en bestellingen zullen vanaf 1 juli 2021 volgende procentuele prijstoenames gelden t.o.v. de prijzen van begin dit jaar:

 

Raamventilatie                                           + 6%

Industriële Roosters                                  + 7%

Structurele zonwering                               + 8%

Screens (incl. Fixvent)                               + 5%

 

Wij, als VTG, zijn helaas genoodzaakt deze prijsverhoging aan u door te belasten.

Zo snel als mogelijk zullen de aangepaste prijslijsten beschikbaar zijn op onze website.
Wij adviseren u om deze prijsaanpassing reeds toe te passen bij een offerteaanvraag met uitvoering na 1 juli 2021.