Welkom bij ventilatie techniek gouda

Geen particuliere verkoop

         

Geen zoek resultaten

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden waar je naar zoekt. Misschien kun je er naar zoeken.

Prijsverhoging 1 januari 2022

Prijsverhoging Renson per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 zal onze fabrikant Renson een prijsverhoging doorvoeren.

Het is algemeen bekend dat sterke variaties in de vraag naar producten tijdens en na de Covid crisis, de globale toevoerketen van grondstoffen hebben verstoord met ook prijsschommelingen van o.a. grondstoffen, energie, elektronische onderdelen, transport, … tot gevolg.

Derhalve zijn wij, als VTG, genoodzaakt de volgende prijsaanpassingen aan u door te voeren:

 1. Vanaf 1 januari 2022 wordt de prijsstijging van 5%, die tijdelijk werd doorgevoerd sinds september 2021, vast opgenomen in onze bruto prijslijsten.
 2. Om de prijsstijgingen te reflecteren die zich voordeden sinds september 2021, is Renson genoodzaakt om daarnaast een bijkomende correctie door te voeren onder de vorm van een bruto prijstoeslag.
  Wij als VTG zijn genoodzaakt deze prijstoeslag ook aan u door te berekenen.
  Gezien het dynamisch karakter van de toeleveringsmarkt, behoudt Renson zich het recht deze toeslag te wijzigen als de marktsituatie zich daartoe dwingt.

Deze bruto prijstoeslag gaat in op 1 januari 2022 en varieert, in functie van de gebruikte grondstoffen, per productgroep als volgt:

  • Raamventilatie              + 6%
  • Muurroosters                 + 7%
  • Screens (incl. Fixvent) + 6%