Coronavirus

VTG neemt maatregelen tegen Coronavirus

Geachte relatie,

Nu er door de overheid nieuwe regels zijn bepaald die vooralsnog gelden tot en met 28 april a.s. om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, hebben we binnen VTG de nodige maatregelen getroffen en de bedrijfsvoering hierop afgestemd.

Het uitgangspunt van deze maatregelen is om de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten zo goed mogelijk te beschermen en tegelijkertijd al het mogelijke te doen om ons serviceniveau op een hoog peil te houden.

Het inplannen van bezoeken door onze vertegenwoordiger bij klanten zijn voorlopig opgeschort.

Onze chauffeurs zullen de afleverbonnen bij de goederen leggen en deze niet meer afgeven op kantoor.

Met de genoemde maatregelen nemen wij onze verantwoordelijkheid in deze moeilijke periode.
Wij vertrouwen erop dat gemeenschappelijk begrip en wederzijdse inspanningen de schade zullen beperken.
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen in Nederland en de wereld aandachtig.
Indien deze ontwikkelingen leiden tot aanpassingen van de genoemde maatregelen informeren wij u via de website van VTG en via de mail.